Analiz Egzersizi

Analiz Egzersizi
Katılımcı Yönergesi

Uzman
Katılımcı Yönergesi

Giriş

Newworld’de yetiştirilmek üzere işe yeni alınmış İş Analisti rolündesiniz. Newworld küresel bir
danışmanlık şirketidir ve müşterilerine finansal konularda ve pazar hakkında veri sağlamakta
uzmanlaşmıştır.

Durumunuz

İlk görevlerinizden biri, bilgisayar oyunları üreten bir şirket olan Paplaygoal’a danışmanlık
hizmeti sunmaktır. Paplaygoal’un geliştirdiği ve yayımladığı son iki oyun ticari olarak başarısız
olmuştur. Paplaygoal Yönetim Kurulu bir sonraki bilgisayar oyununu geliştirmeye başlamadan
önce Newworld’e danışmaya karar vermiştir.
Herhangi bir oyunun geliştirilmesine başlanmadan önce, oyunla ilgili temel bilgiler Paplaygoal
Yönetim Kurulu’na sunulmalı ve Kurul tarafından kabul edilmelidir. Şu anda 5 fikir
sunulmuştur; bunların 4’ü bağımsız yapımcılardan, 1’i ise Paplaygoal’in kendi şirket içindeki
oyun geliştirme ekibinden gelmiştir. Paplaygoal bir sonraki oyunu için kesin bir bütçe
belirlememiştir ama seçilen oyunun geliştirilmesi için en fazla £5 milyon harcamayı
düşünmektedir.
5 farklı oyunu avantaj ve dezavantajlarına göre değerlendirmeniz ve Paplaygoal Yönetim
Kurulu’na önerilerde bulunurken 5 önemli seçim kriterini göz önünde bulundurmanız
istenmektedir:
• Proje Süresi – Oyunun tamamlanıp piyasaya sürülmesi ne kadar sürecektir?
• Maliyetler – Projenin maliyeti ne kadar olacaktır? Oyunu geliştirenlere ödenecek telif
yüzdesi ne kadar olacaktır?
• Rakipler – Başka kim aynı türde veya benzer oyunlar geliştiriyor ve piyasaya sürüyor?
• Potansiyel Müşteriler – Hedef müşteri grubu ne kadar büyük?
• Geliştiricinin Geçmiş Performansı – Oyun geliştiricilerinin son oyunu ne kadar sattı?

Göreviniz – Rapor

Ekteki bilgileri göz önünde bulundurarak Paplaygoal’in Yönetim Kurulu için net ve iyi
yapılandırılmış bir rapor yazmanız beklenmektedir. Raporunuzda şunlar olmalıdır:
• Beş oyundan hangisinin geliştirilmesi gerektiğine dair net bir öneri,
• Bu önerinin gerekçeleri ve diğer oyunları tercih etmemenizin sebepleri.
Bu görevi tamamlamak için bazı varsayımlarda bulunmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu
varsayımlar için yeterli açıklamalarda bulunduğunuz sürece buna izniniz vardır.
Daha sonra raporunuzla ilgili bir bilgilendirme sunumu yapmanız istenecektir. Sunumun
ardından kısa bir soru ve cevap bölümü ile çalışma sona erecektir.
Raporu tamamlamanız ve sunuma hazırlanmanız için toplam 90 dakikanız,
Raporunuzu sunmanız için 20 dakikanız bulunmaktadır.
Son 10 dakika Soru ve Cevaplar için ayrılmıştır.
Çalışmanın toplam süresi 120 Dakikadır.
Bu egzersiz için bugünü 21 Nisan olarak kabul etmeniz gerekmektedir.
Not: Lütfen bu egzersiz sırasında ürettiğiniz hiçbir yazılı çalışmayı atmayın.

Özet Bilgiler

Şirket Bilgisi

Paplaygoal bilgisayar oyunları geliştiren, yayımlayan, pazarlayan ve dağıtan İngiltere
kökenli bir şirkettir. 1990’da kurulmuş olan Şirket, oyunlarını hayata geçiren
tasarımcıların ve programcıların tanıtımını yapmasıyla meşhurdur. Son yıllarda
Paplaygoal bazı bağımsız oyun geliştirici şirketleri satın alarak genişlemeye başladı ve
dünyanın en büyük beşinci bilgisayar oyunu yayımcısı oldu. Şirket yarış oyunları
sektöründe çok iyi bir itibara sahiptir ve sadece son yarış oyunu ticari olarak başarısız
olmuştur. Son iki aydır Yönetim Kurulu, Şirketin stratejisini değiştirmenin ve yarış
oyunlarından uzaklaşarak uzmanlık alanını ve müşterilere sunduğu oyun türlerini
genişletmenin iyi bir fikir olup olmadığını tartışmaktadır.
Paplaygoal ürününün üretilmesinden ve pazar araştırması ve her türlü reklam da dahil
olmak üzere pazarlamasından sorumludur. Şirket bazen bağımsız bir oyun
geliştiricisine, bazen de stüdyo adı verilen kurum içi bir oyun geliştirme ekibine ödeme
yaparak oyunun geliştirilmesini finanse eder. Şu anda Paplaygoal’in stüdyosunda 40
oyun geliştiricisi çalışmaktadır. Paplaygoal ayrıca yayımladığı oyunların dağıtımını
yapmaktadır.
Geçen sene Paplaygoal işle ilgili konularda izlediği taktikler, istihdam politikası ve
çıkardığı oyunların yenilik içermemesi sebebiyle sektördeki uzman kişiler ve oyun
değerlendiricileri tarafından eleştirilmişti. Paplaygoal ayrıca bir oyunu satış ve karlılık
açısından başarısız olduğunda satın aldığı stüdyoları kapattığı için de eleştirilmişti.

Sektör Bilgisi

Bilgisayar oyunları sektörü, İngiltere’nin endüstriyel başarı hikayelerinden biridir. En
son rakamlara göre geçen sene £186 milyon olan toplam kar bu sene £200 milyona
yakındır. Bu rakam, İngiltere sinema ve TV endüstrilerine yakındır ve bu endüstrilerin
toplam karında sırasıyla £282 milyon ve £553 milyon düşüş görülmüştür.
İngiltere bilgisayar oyunları pazarı, dünyadaki en büyük üçüncü bilgisayar oyunları
pazarıdır ve sadece ABD ile Japonya pazarlarının ardından gelmektedir. Avrupa’da en
çok bilgisayar oyunu geliştiren ve yayımlayan şirket İngiltere’de bulunmaktadır.
İngiltere’de sektör geçen sene £2 milyar kazanmıştır ve bu rakamda bir önceki seneye
göre %10’luk bir artış görülmüştür.
İngiltere’de 24,23 milyon hane bulunmaktadır ve bunların %60’ının İnternet bağlantısı
vardır; İngiltere nüfusu neredeyse 60 milyondur. Son rakamlara göre İngiltere’deki
hanelerde 20,8 milyon oyun konsolu ve taşınabilen oyun aracı bulunmaktadır. Son 10
yılda İngiltere’de 335 milyondan fazla bilgisayar oyunu satılmıştır, bu da kişi başına
beşten fazla oyun anlamına gelmektedir.
Bilgisayar oyunlarının fiyatı genellikle £40 civarındadır ve normalde bir yıldan sonra
satışlara bağlı olarak bir oyunun fiyatı £10’a düşer. Yayımcılar için ilk yıldaki brüt
kazanç ortalama olarak oyun başına £10’dur. Satışların çoğu ilk ay içinde gerçekleşir
ve bir oyunun genellikle ilk ayki satışlarına göre ticari olarak başarılı veya başarısız
olduğu söylenir.
Bilgisayar oyunları sektörünün piyasaya sürdüğü oyunların büyük çoğunluğu ticari olarak
başarısız olmuştur. Sektördeki uzmanların tahminine göre yayımlanan oyunların %10’u
gelirin %90’ını oluşturmaktadır ve bu %10 içindeki oyunların yıllık küresel satışı 500.000’dir.
Ancak 500.000 kopya satmanın bile yüksek bütçeli oyunları karlı yapmadığı görüşü
savunulmaktadır. Hatta oyunların yaklaşık %25’inin herhangi bir kar getirmediği
hesaplanmıştır. Bu orana rağmen ticari başarısızlık oranının %90 olduğu tahmin edilmektedir.

Ekonomi

Şu anda bilgisayar oyunları sektörü yetenekli oyun geliştiricilerine hak ettikleri
ödemeleri yapmak ile kar elde etmeye devam etmek arasındaki doğru dengeyi
bulmaya çalışmaktadır. Genellikle oyun geliştiricileri yaklaşık %20 telif alırlar (bu, bir
ürünün, fikrin, buluşun, vs. yaratıcısına ödenen ve yaratıcıların fikri kullanılarak
üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir oranı olarak tanımlanabilir) ve
gelirin geri kalanını yayımcı alır. Ancak telifleri paylaşmak yerine, birçok yayımcının
oyunu geliştiren stüdyoyu satın alması giderek daha yaygın hale gelmektedir.
Kurum dışındaki bir bilgisayar oyunu geliştiricisi tarafından üretilen birçok bilgisayar
oyununun ödemeleri, daha önce üzerinde anlaşılmış telif avansları olarak yapılır ve
bunlara proje aşamaları denir. Oyun geliştiricisi ve yayımcı arasındaki iş anlaşması bir
sözleşme ile belirlenir ve bu sözleşmede her 4-8 haftada ulaşılması gereken proje
aşamaları belirtilir. Yayımcı, bu aşamaların tamamlanmasıyla, çalışmanın belirlenmiş
piyasaya çıkış tarihine yetişecek hızda ilerlediğinden emin olabilir ve oyun
beklenenden farklı bir yönde ilerliyorsa oyun geliştiricisine yönlendirmelerde
bulunabilir. Her aşama tamamlandığında ve sunulan iş kabul edildiğinde, yayımcı oyun
geliştiricisine teliften bir avans öder. Oyun geliştiricisi bu parayı kullanarak
çalışanlarının maaşlarını öder ve çalışmaları için gereken diğer fonları sağlar.
Eskiden oyun geliştirme maliyetleri çok düşüktü ve bilgisayar oyunları oldukça karlı
olabiliyordu. Tek bir programcı veya programcılar ve sanatçılardan oluşan küçük bir
ekip tarafından geliştirilen oyunlar yüz binlerce kopya satabiliyordu. Bu oyunların
çoğunu yaratmak sadece birkaç ay sürerdi, bu yüzden oyun geliştiricileri senede birkaç
oyun piyasaya sürebilirdi. Bunun sonucunda yayımcılar satılan oyunların telifleriyle
ilgili son derece cömert olabiliyorlardı. Oyun geliştirici ekipler artık eskisinden çok
daha büyük çünkü tüketicilerin talep ettiği daha sofistike grafikler ve karmaşık
programlamalar için daha çok oyun geliştiricisi gerekiyor.
Bunun sonucunda bütçeler ciddi bir oranda artış gösterdi ve milyonlarca pounda ulaşır
hale geldi. Hatta çoğu profesyonel oyunun tamamlanması için 1 ila 3 yıl gerekmekte;
bu da bütçeleri daha da zorlamaktadır. Bu yüzden bazı oyun geliştiricileri ve yayımcılar
maliyetleri düşürmek için İnternet üzerinden dağıtım gibi alternatif üretim ve dağıtım
yöntemlerine yönelmektedirler.
Yılbaşı alışveriş dönemi en önemli dönemdir ve sektörün yıllık bilgisayar oyunu
satışlarının yaklaşık %50’si bu dönemde gerçekleşmektedir. Bu yüzden her yıl bu
dönemdeki rekabet kayda değer oranda artmaktadır. Ancak yazılım geliştirilmesindeki
belirsiz takvimlerden dolayı ürün gecikmesine çok sık rastlanmaktadır. Paplaygoal de
dahil olmak üzere birçok yayımcı “yanlış piyasaya çıkış tarihi”nden etkilenmiştir.
Oyunu geliştiren ekip Şirkete oyunun belirli bir tarihte tamamlanmış olacağını
söylemiştir. O tarih için bir pazarlama stratejisi planlanmıştır ve reklamlar
hazırlanmıştır. Tüm reklamların ödemeleri yapıldıktan sonra oyunu geliştiren ekip
oyunun ‘erteleneceğini’ ve ilk düşünülen tarihten birkaç ay sonra hazır olacağını
duyurmuştur. Bunun sonucunda oyun sonunda piyasaya çıktığında, müşterilerin
oyunun piyasaya çıkışıyla ilgili heyecanı çoğu zaman tamamen dinmiş olur ve bu da
düşük satışlara sebep olur.
Pazar uzmanları, son on yıl içinde oyun sektörünün giderek daha fazla başarıya
odaklandığı konusunda hemfikirdirler. Tüketicilerin çoğu her oyun türündeki
(kategorisindeki) en kaliteli ve en iyi pazarlanmış oyunu satın almaktadır ve çok az kişi
o türdeki diğer oyunları satın almaktadır. Bu da çok daha büyük oyun geliştirme
bütçelerine neden olmaktadır çünkü her oyun yayımcısı kendi oyununun o tür içindeki
en iyi bilinen ve en çok satan oyun olmasını istemektedir.

Pazar Araştırması Bilgisi

Önerilerde bulunmanıza yardımcı olmak için Şirket pazarla ilgili önemli bilgileri sizin için
bir araya getirmiştir:

İlave Bilgiler

• Oyun oynayanların ortalama yaşı 33’tür.
• Bilgisayar oyunu oynayanların %40’ı kadınlardır.
• Bilgisayar oyunu oynayanların %55’i 13 ile 50+ yaş arasındaki erkeklerdir.
• 17 yaşından büyük kadınlar (%30), 18 yaşından küçük erkeklere göre
(%23) oyunoynayanların çok daha büyük bir kısmını oluşturmaktadır.

Rakipler

Şirketiniz, size Paplaygoal’in başlıca rakipleriyle ilgili bazı bilgiler sunmuştur:

Jem-K

Jem-K bilgisayar oyunu geliştiricileri arasında uluslararası pazar lideridir. Farklı türlerin
hepsinde oyunlar üretmiş ve genel olarak çok büyük başarılara imza atmış bir şirkettir. Ayrıca
100’den fazla oyun geliştiricisi çalışanıyla en büyük şirket içi tasarım stüdyosuna sahiptir. Jem-K şu
anda iki farklı oyun üzerinde çalışmaktadır. Bunlardan biri çok satan yarış oyunu ‘SkidScreen’in
devam oyunudur. Bu oyun gelecek sene yılbaşı döneminde çıkacak (18 ay sonra) ve 18 – 50+
yaş grubunu hedef alacaktır. Ayrıca Jem-K 12 ay içinde Sportomanic’in ‘Footie Kings’ oyunu ile
rekabet edecek bir futbol oyunu piyasaya sürecektir.

Nouveau Games

Nouveau Games dünyadaki ikinci en büyük ve Avrupa’daki en büyük oyun geliştiricisi ve
yayımcısıdır. Nouveau Games’in başarısı, rol oyunları ve macera oyunları türlerinde
oluşturdukları güçlü markalara ve çok satan devam oyunlarına dayanıyor. Nouveau Games şu anda
fantastik bir macera oyunu geliştirmektedir. Şirket ayrıca hayali bir şehirde geçen ve
oyuncuların şehri suçlulardan koruyan bir polis memurunun kariyerine yön verdikleri bir
aksiyon oyunu geliştirmektedir. Nouveau Games macera oyununun önümüzdeki 12 ay içinde,
aksiyon oyununun ise 3 yıl sonra piyasaya çıkacağını duyurmuştur.

Mamearama

Mamearama üçüncü en büyük oyun geliştiricisi ve yayımcısıdır. Mamearama’nın geçen seneki
oyunlarından sadece biri en çok satan on oyuna girdiği için şirketşu anda bir kriziçindedir.Yakın
geçmişte aksiyon oyunlarının başarısından dolayı Mamearama başka firmaların çok satan
oyunlarına benzer oyunlar geliştirmeye ve yayımlamaya odaklanmaktadır. Şirket şu anda iki
aksiyon oyunu üzerinde çalışmaktadır ve en azından birinin 18 ay içinde, yılbaşı döneminden
hemen önce piyasaya çıkacağını duyurmuştur.
Sportomanic
Sportomanic spor türünde önde gelen bir bilgisayar oyunu yayımcısıdır. Şirketin ‘Footie Kings’
oyunu en popüler futbol oyunudur ve oyunun son sürümü geçen senenin en çok satan üç
oyunu arasına girmiştir. Sportomanic şu anda çok satan ‘Footie Kings’ oyununun devam oyunu
üzerinde çalışmaktadır ve bu oyunun 12 ay içinde piyasaya sürüleceğini duyurmuştur.

Oyun Fikirleri

Aşağıda, Paplaygoal Yönetim Kurulu’nun değerlendirdiği beş oyun fikri bulunmaktadır.

Oyun 1 – Soccer Idols

Bağımsız oyun tasarımı stüdyosu Superstars, Soccer Idols’ı üretmek istemektedir. Bu oyun
geliştirme stüdyosu, spor oyunları üretmekte çok tecrübelidir ve geçmişte geliştirdiği oyunlarınsatış
performansları harikadır. Hatta Superstars’ın, Paplaygoal’un rakibi Sportomanic için geliştirdiği
son oyun olan güreş oyunu geçen sene yaklaşık 1.000.000 kopya sattı. Yeni oyun 13-49 yaş grubunu
hedef alacaktır ve Superstars, Soccer Idols’ın yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya sürülebileceğini tahmin
etmektedir. Superstars teliflerin %30’unu talep etmektedir ve Paplaygoal’un Soccer Idols’ın
devam oyununu geliştirmesi için Superstars’ı tercih edeceğine garanti vermesini istemektedir.
Soccer Idols’ın geliştirilmesinin maliyeti yaklaşık £3,9 milyon olacaktır.

Oyun Türü Hakkında

Spor oyunları futbol, basketbol, tenis veya boks gibi geleneksel fiziksel sporları taklit eder.
Bazıları sporun oynanışına, bazıları da sporun ardındaki stratejiye odaklanır. Bu oyun türü
bilgisayar oyunları tarihinin başlarında ortaya çıktı ve bilgisayar oyunlarını oynayanlar arasında hala
çok popüler bir tür.

Oyun 2 – Oblivion Fire

Nullif-I’ın 60 oyun geliştiricisinden oluşan bir stüdyosu bulunmaktadır. Oyuncuların Mexico City gibi
büyük bir şehirde yürüyebilecekleri veya araba kullanabilecekleri ve suçluları veya polisleri
öldürebilecekleri bir aksiyon oyunu üretmek istediklerini duyurdular. Nullif-I bu tür aksiyon
oyunlarında uzmanlaşmıştır ve son oyunları ‘Zombie Clock’, şiddeti yücelttiği için ebeveynler, devlet
organları ve sektördeki uzman kişiler tarafından eleştirilmesine rağmen 2,5 milyon kopyadan
fazla satmıştır. Bu yüzden bu oyun yetişkinlere yönelik bir oyun olarak sınıflandırılacak ve
ağırlıklı olarak 18 ve üzeri yaşlardaki erkekleri hedef alacaktır. Nullif-I buoyunun, çığır açıcı
grafiklere ve çok detaylı ve gerçekçi ortamlara sahip olacağı için 3 yıl sonra piyasaya sürülebileceğini
duyurdu. Ancak Nullif-I’ın geçmiş projelerinde bazı proje aşamalarını kaçırdığı ve hatta bir oyunu
belirlenmiş piyasaya çıkış tarihine yetiştiremediği olmuştur. Nullif-I’ın tahminine göre Oblivion
Fire’ın geliştirilmesinin maliyeti £2,7 milyon olacaktır ve Nullif-I teliflerin %25’ini talep
etmektedir.

Oyun Türü Hakkında

Aksiyon oyunları en popüler ve en geniş oyun türünü oluşturmaktadır. Bu oyunlar bir veya daha
fazla oyuncunun gerçek zamanlı olarak yaptığı hareketlere odaklanır ve dövüş ve ateş etme
oyunları da bunlara dahildir.

Oyun 3 – Dr-One

I-Know, stüdyosunda on çalışanı olan küçük bir bilgisayar oyunu geliştiricisidir. I-Know
Paplaygoal’e Dr-One adlı eğitici tarzda oyun geliştirmek istediklerini duyurmuştur. Dr-One’da
oyuncular birer öğrenci rolünü üstlenecek ve üst seviyelere ve sınıflara geçebilmeleri için küçük
testleri ve bulmacaları çözmeleri gerekecektir. Dr-One’ın dayalı olduğu fikir hem ebeveynler
hem de oyun sektöründe kaliteli eğitici oyunlar olmadığını savunan sektördeki uzman kişiler
tarafından beğenilmiştir. Dr-One 2 sene sonra piyasaya sürülebilecektir. I-Know’un tahminine
göre oyunu üretmenin Paplaygoal’e maliyeti £1,4 milyon olacaktır. Oyun 6-17 yaş grubunu
hedef alacaktır. I-Know’un son oyunu oyunculara eğlenceli ve cezbedici birşekilde bilgisayarda
yazı yazmayı öğretmiştir ama maliyeti £5,5 milyon olduğu ve sadece 200.000kopya sattığı için
ticari olarak başarısız olmuştur. I-Know Dr-One’ın teliflerinin %10’unu talepetmektedir ve başka
hiçbir rakibin yakın gelecekte benzer bir oyun üzerinde çalışıyor olmayacağına dair
Paplaygoal’e güvence vermiştir.

Oyun Türü Hakkında

Eğitici tarzdaki oyunlar, adlarından da anlaşılabildiği gibi, oyunculara oyun formatında bir
şeyler öğretmeye çalışırlar. Bu tür oyunların çoğu 6 yaş ile ergenlik yaşları arasındaki genç
kullanıcıları hedef alır. Bu türün farklı alanlar için alt türleri bulunmaktadır, örneğin; matematik
oyunları, bilgisayarda yazı yazma oyunları, vs.

Oyun 4 – Primal-Tribal

Hidden Lab, oyuncuların yerli bir kabilenin liderini oynayacağı devrim niteliğinde bir oyun
yaratmak istemektedir. Oyuncular kabilenin tüm kararlarını ve kurallarını belirleyebilecek ve
oyun ilerledikçe tüm adayı, belki eyaleti, ülkeyi ve hatta dünyayı yönetebileceklerdir. Oyunu
geliştirmenin maliyeti £5 milyondan biraz daha az olacaktır ve Primal-Tribal 2½ sene sonra
piyasaya sürülebilecektir. Hidden Lab bu oyunun yılbaşı dönemine yetişeceğinin garantisini
vermiştir. Hidden Lab’in geçmiş performansı ve hem oyun geliştiricilerinin, hem de yayımcıların
gözündeki itibarı çok iyidir. Hidden Lab’in uzmanlığı aksiyon oyunlarından simülasyon
oyunlarına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Hatta Jem-K için geliştirdikleri son oyunları
‘Final Warrior’ 3 milyon kopya satarak geçen senenin en çok satan oyunu olmuştur. Hidden
Lab’in Primal-Tribal’ın teliflerinin %35’ini talep etmesinin sebeplerinden biri budur. Oyun 18 –
50+ yaş aralığındaki erkekleri hedef alacaktır.

Oyun Türü Hakkında

Simülasyon oyunları yakın geçmişte ortaya çıkmıştır. Bu tür oyunlar bir uçak uçurmak gibi belirli
bir deneyimin simülasyonunu olabildiğince gerçekçi bir şekilde yaratmaya çalışırlar. Bu tür
oyunların bazılarını oynamaya başlamadan önce birçok şey okunması gerekir, bazılarında ise basit
bir öğretici bölüm bulunur. Bu oyun türünde şu anda sadece birkaç oyun bulunmaktadır ve
Hidden Lab dışında sadece bir oyun geliştiricisi benzer bir ekonomik simülasyon oyunu
üzerinde çalışmaktadır ve o oyun büyük ihtimalle 3 yıl sonra yılbaşı döneminin ardından
piyasaya çıkacaktır.

Oyun 5 – Spinout

Paplaygoal’in şirket içindeki oyun geliştirici stüdyosu, Spinout adlı başka bir yarış oyununu
geliştirmeye başlamayı hedeflemektedir. Paplaygoal pazarda yenilikçi ve çok satan yarış
oyunlarıyla tanınmaktadır ancak ürettiği son yarış oyunu ticari olarak başarılı olamamış ve
sadece 300.000 kopya satmıştır. Oysa oyunun geliştirilmesi, yayımlanması ve pazarlanmasının
maliyeti £5 milyon olmuştur. Oyun geliştiricileri oyunun zayıf pazarlama stratejisini suçlamakta
ve Spinout’un 18 yaşından küçük erkekleri hedef alması gerektiğini vurgulamaktadır; çünkü
Spinout’ta bu genç yaş grubuna hitap eden çizgi film tarzında arabalar yer almaktadır. Oyun şirket
içinde üretileceği için oyunun geliştirilmesinin maliyeti £900.000olacaktır ve oyunun 1½ yıl
sonra, gelecek senenin yılbaşı dönemininhemen öncesinde (18aysonra)piyasaya sürülebileceği
tahmin edilmektedir. Jem-K’nin geçen senenin en çok satan 10oyunu arasında yer alan ‘Skid
Screen’ yarış oyununun devam oyunu da aynı dönemde piyasaya çıkacak, ama yine 18 – 50+
yaş grubunu hedef alacaktır. Şirket içi oyun geliştirme ekibine herhangi bir telif
ödenmeyecektir.

Oyun Türü Hakkında

Bir yarış oyunu genellikle oyuncuyu yüksek performanslı bir aracın sürücü koltuğuna yerleştirir ve
başka sürücülerle veya bazen sadece zamana karşı yarıştırır. Bu tür oyunlar bilgisayaroyunları
dünyasının vazgeçilmezlerindendir ve üretilmiş en eski bilgisayar oyunlarının bazılarıbu türe
dahildir. 1970’lerin sonlarında ortaya çıkan bu oyun türü bugün hala çok popülerdir vebu türde
grafik ve performans olarak çok gelişmiş oyunlar üretilmeye devam edilmektedir. Paplaygoal
son on yılda en iyi bilinen ve en başarılı yarış oyunu yayımcısı olmuştur