DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Potansiyelleri Keşfedin!

Değerlendirme Merkezi uygulamalarımızda, mevcut ve potansiyel yöneticilerinizin, yönetici adaylarınızın kurumunuz ve görevlerinin yetkinleri doğrultusunda gelişimleri için temel farkındalıkları elde etmesi ve gelişime açık yönleri hakkında aksiyon planları çıkarması hedeflenmektedir.
Değerlendirme merkezi, mevcut ve potansiyel yetkinlikler hakkında, kapsamlı ve objektif bilgi edinmek için, birden fazla kaynaktan, birden fazla değerlendirme tekniği kullanılarak kişilere bire bir gerçekleştirilen bir süreçtir. Değerlendirme merkezi hem mevcut çalışanlara hem yeni adaylara hem de terfi sürecinde olan kişilere uygulanabilmektedir.

Değerlendirme Merkezinin kurumunuza kazandırdıkları,

• Bilginin değil, davranışların ve yaklaşımların gözlemlenmesi
• Çeşitli ölçümleme araçları, envanterler, vaka-grup çalışması, mülakat ve simülasyonlarla desteklenmesi
• Her katılımcının aynı koşullarda uygulaması
• Gözlemlenen katılımcı ile ilgili her türlü verinin (kişilik özellikleri de dahil edilerek) detaylı olarak not edilmesi ve raporlanması
• Değerlendirme ölçeğinin açık ve standart olması
• Birden çok değerlendiricinin olması

PDR Group Değerlendirme Merkezi uygulamaları konusunda uzman İnsan Kaynakları ve Değerlendirici Sertifikası olan danışmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Detaylı bilgi almak için info@pdr.com.tr adresimize e-mail gönderebilir ya da 0 216 709 17 37’den bize ulaşabilirsiniz.