YÖNETİM KURULU

Ali Emre

Yönetim Kurulu Başkanı

Meltem Emre

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ayşegül Drahşan

Yönetici Ortak