LİDERLİK AKADEMİSİ

PDRILA (International Leadership Academy)

Vizyonumuz:

Evrensel modeller çerçevesinde, zengin bilgi birikimi, model ve çıktıları ile uluslararası kalitede liderler yetiştiren ve her platformda
tercih edilen liderlik okulu olmak. 

Misyonumuz:

İlişkilere, iletişime ve saygıya önem veren, değişimi ve farklılıkları kucaklayan, çalışkan, azimli ve kendini geliştirmeye istekli, birlikte
çalıştığı tüm paydaşlara olumlu katkıda bulunmayı hedefleyen yenilikçi, eylem ve amaç odaklı liderler yetiştirmektir.

Neyi Amaçlıyoruz?

  • Kurumların lider geliştirme ve yaratma sürecinde stratejik iş ortağı olmak
  • Sadece bugünün liderlik ihtiyacı değil, geleceğe yönelik tercih edilen, sonuçları görülebilen ve ölçülebilen performansları geliştiren bir  yapı olmak
  • Başta Türkiye olmak üzere, uluslararası pazarlarda marka olarak itibar ve bilinirlik kazanmak
  • Bugünün hızlı değişen, belirsiz, karmaşık ve muğlak VUCA Dünyası’na ayak uydurabilen liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Akademi Modelimiz

Üst Düzey Yöneticiler, Orta Kademe Yöneticiler, İlk Kademe Yöneticiler, Yeni Yönetici Adayları ve Mavi – Gri Yaka Yöneticiler için farklı seviyelere özel hazırlanmış program başlıklarımız, ölçümlemelerimiz, simülasyonlarımız, değerlendirme merkezi uygulamalarımız, koçluk ve mentorluk desteğimiz ve Dijital eğitim yolculuklarımızla Liderlerin yanındayız.

Bakış Açımız

  • Liderliğin varılacak bir sonuç olmadığını bilir, temel olanın hayattaki farklı rollerimizde liderliği ortaya çıkarma potansiyeli olduğuna inanırız.
  • Farkındalık eğitimlerle verilebilir, liderlik gelişimi ise iş üstünde takım ile çalışırken yapılabilir.
  • Programın tamamlanması, eğitimlerin bitmesi ile değil, hedeflenen gelişimlerin işe ve ekibe yansımasıyla gerçekleşir.
  • Liderlik içeriden dışarı yansır. Bu sebeple bireysel olarak katılımcıların gönüllü olmaları ve aktif katılımları çıktı ve başarı adına büyük önem arz eder.
  • Kurum kültürünü ve hedeflerini anlamak, eğitim planlama ve hayata geçirme sürecinin kritik başlangıcıdır.