ON-LINE ÖLÇÜMLEMELER

Hedefimiz

Ölçümlemelerle gelişimin sürekliliği

Araştırmalar, eğitim, değerlendirme merkezi ya da danışman ne kadar başarılı olursa olsun, aktarılan bilgiler katılımcılar tarafından kullanılmıyorsa davranışa dönüşme olasılığının azaldığını gösteriyor. Bu sebeple PDR Group olarak eğitim, gelişim programlarımızda, değerlendirme merkezi ve danışmanlık süreçlerimizde öğrenilenlerin hayata geçip geçmediğini ölçebilmek için bireylere ve kurumlara en uygun envanterleri öneriyor ve programlarımıza entegre ediyoruz.

Projelerimizi; mevcut durumu ölçmek ve gelişimi takip edebilmek ve sonuçları Katılımcılar, İnsan Kaynakları, Eğitim Yöneticileri ve Üst Yönetim ile paylaşabilmek için ön ve son ölçümler, anketler, araştırmalar, performansı ve davranışı gözlemlemeye dayanan ölçme ve değerlendirme araçları ile birlikte tasarlıyoruz.

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarımız:
Yönetim Gelişim Anketi (Liderlik Stilleri)
Kurum Atmosfer Taraması Anketi
Kurum Enerjisi Anketi
İşe Bağlılık Anketi
Takım Performansı Araştırma Anketi
Duygusal Zeka Ölçümleme Anketi
Çalışan Memnuniyeti Araştırması
Eğitim İhtiyaç Analizi
Değerlendirme Merkezi Envanterleri
Müşteri Memnuniyeti Araştırması
Satış Yetkinlikleri Anketi
Değerler Analizi
Detaylı bilgi için info@pdr.com.tr

34 Yıllık Deneyim