SEKTÖREL ARAŞTIRMALARIMIZ

Türkiye Kurumsal Eğitim Süreçleri Araştırması 

PDR Group olarak, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin Kurumsal Eğitim ve Gelişim süreçlerini araştırmaya ve mevcut durum raporunu katılan tüm İnsan Kaynakları, Eğitim ve Gelişim Profesyonelleri ile paylaşmak adına sektördeki en kapsamlı “Türkiye Kurumsal Eğitim Süreçleri Araştırması”nı gerçekleştiriyoruz. 

Araştırma Sonrası; Sektör- Firma Yapısı ve Büyüklüğüne göre,

• Türkiye’de Araştırmaya Katılan Kurum Sayısı
• Katılan Kurumlardaki Eğitim ve Gelişim Departmanında Çalışan Kişi Sayısı
• Yıllık Eğitim Planlama Dönemleri
• Yıllık Eğitim Yatırımları
• Kurumsal Eğitim Konuları
• Kişi Başı Eğitim Saatleri
• Kullanılan Eğitim Yöntemleri
• Eğitim Etkinliğinin ve Yatırımların Ölçümlenmesi
• Kurumlarda En Çok Tercih Edilen Öğrenme Modelleri ve Eğitim Başlıkları

Kategorilerinin ve alt başlıklarının sonuçları araştırmaya katılan tüm kurumlarla detaylı bir raporla ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. Araştırmaya katılmak ve rapor hakkında detaylı bilgi almak için info@pdr.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.

Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021

Sağlıklı gelişen toplumun ayrılmaz bir parçası olan Profesyonel Koçluk, ülkemizde de resmen
kabul edilmiş bir meslektir. ICF (International Coaching Federation)’in Türkiye’deki imtiyazlı
kuruluşu olan ICF Türkiye, koçluk mesleğinin doğru tanıtılması, saygınlığının artırılması, temel
koçluk yetkinlik kriterlerine ve etik standartlara aykırı uygulamaların durdurulması adına
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsamda, koçluk ile ilgili toplumumuzdaki olumlu / olumsuz algıyı net olarak görebilmek,
olumsuz koçluk algısının kaynağını saptamak, olumsuz algının olumluya nasıl çevrilebileceğini, olumlu olan algının nasıl güçlendirilip genişletilebileceğini öğrenmek amacıyla ICF Türkiye-PDR InSight iş birliği ile Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021’i gerçekleştirdik.
Araştırmaya katılan kişi ve kurumların isimleri KVKK kapsamında gizli tutulmaktadır.
“Profesyonel Koçluk Algı Araştırması-2021”in sonuçlarına ulaşmak için info@pdr.com.tr adresimizden bize ulaşabilirsiniz.