SATIŞ AKADEMİSİ

PDRSMA Sales & Marketing Academy

Vizyonumuz: Evrensel yapıda kurgulanan modeller çerçevesinde, uluslararası kalitede iş performansı üreten öncelikli partner olarak, güncel ve inovatif programlar sunmak.
Misyonumuz: Bireylerin, departmanların ve iştiraklerin, hedeflenen yetkinliklerini geliştirerek, istenen ticari /satış / stratejik kültürün oluşturulması.
Neyi Amaçlıyoruz?
Güncel Satış trendlerine ve kurum dinamiklerine uygun bir gelişim yolculuğu tasarlamak
Sektörel vaka çalışmaları, yaşayarak öğrenme modelleri ile desteklemek
Katılımcının iş ve özel hayatına değer katarak bütünsel yetkinliklerini geliştirmek
Özgün metotlarla ve sürekli yanında olarak güven yaratmak
Dijital takip sistemleri ile öğrenmeyi anlık, ölçülebilir, raporlanabilir ve sürekli kılmak
Neler Sağlıyoruz?
EVRENSEL UYGULAMALAR | Deneyim Yolculukları, Vaka Çalışmaları, Dijital Platformlar, Simülasyonlar…
MODÜLER PROGRAMLAR | Farklı Modüller Ve Metodolojilerle Hazırlanan Programlarla Performans Üretmek
GERİBİLDİRİM VE GELİŞİM | Öncesi, Sırası ve Sonrasında her adımda kişiye özel geribildirim ve gelişim

Hangi Seviyede Programlar Sunuyoruz? 
BASE | Temel bilgiler ve bütüncül bakış
EXPERIENCE | Uzmanlık bilgileri ve derinlemesine bakış
EXCELLENCE | Liderlik bilgileri ve vizyoner bakış