Duygusal Dayanıklılık Resilience

 • ANASAYFA
 • Duygusal Dayanıklılık Resilience

Süre: 1 gün

Katılımcı Sayısı: 15 kişi

Amaç

Bu eğitim kişilerin hayata bakış açılarında seçtikleri tutum ve davranışlarda pozitif düşünebilmeleri sağlamak için farkındalıklarını arttırmayı hedeflemektedir. Yaşamın her ânında kendi duygu, değer ve inançlarının farkında olarak, kendilerini bütünsel bir şekilde kabul edip pozitif düşünmelerini, olaylara iyi yönünden bakabilmeyi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşıldığında tekrar iç motivasyonlarını sağlayabilmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Duygusal Dayanıklılık Programının Kazanımları

 • Katılımcılar, dayanıklılık kavramını kendi yaşam deneyimleri içerisinde ele alabilecekler,
 • İçsel motivasyon konusunda kendilerini geliştirecekler,
 • Olumsuz durumlarla baş edip, pozitif duruma dönme konusunda farkındalıklarını geliştirecekler,
 • Duygu durumlarını takip edip yönetmek konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Program Akışı

 • Duygusal Dayanıklılığın Tanımı ve Kökenleri
 • Duygu Repertuarını Keşfetmek
 • Temel Duygularımızı Tanımlamak
 • Dayanıklılığı Geliştirmek İçin 5 Alışkanlık
 • Yaşamın Parmak İzi – Değerlerimiz
 • Dikkatin Dayanıklılıktaki Yeri
 • Aşağı Sarmal – Yukarı Sarmal
 • Üç Boyut Teorisi – Zihinsel Tutum Anketi
 • Düşünce Hataları
 • Öz farkındalığın Gelişimi
 • Motivasyon – Yaşamın Anlamına Dair

Uygulamalar:

 • Duygu Repertuarını Keşfetmek: Breakout Rooms // Duygu Paylaşımı
 • Dayanıklılığı Geliştirmek İçin 5 Alışkanlık
 • Değerlerimiz: Eylemler ve Önem Derecesinde Değerlerin Keşfi Uygulaması // Yazılı
 • Dikkat Nedir? // Video Test
 • Yeni Yönetici Jale // Video Vaka Çalışması
 • Aşağı Sarmal – Yukarı Sarmal: Sınırlı Dikkatin Yeri // Yazılı
 • Üç Boyut Teorisi – Zihinsel Tutum Anketi // Online Anket
 • Öz farkındalığın Gelişimi // Yazma Uygulaması
 • Dayanıklılık Soruları: Senaryo Soruları