YETKİNLİK VE PERFORMANS GELİŞİMİ

Yetkinlik ve Performans Gelişimi

Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve performanslarını geliştirmek; şirketlerimizin vizyon, misyon, amaç ve hedeflerini onlarla paylaşmak ve içselleştirmelerini sağlamaktan geçiyor.

PDR Group olarak rolümüz; birey ve takımların etkililiğini artırarak, kişilerin yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak ve organizasyonun verimliliğini arttırmaktır.

Performans ve Yetkinlik Programlarımız altındaki tüm çözümlerimiz; Kişisel, Takım ve Organizasyon düzeyinde destek vermek için tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Beden Dili Becerilerini Geliştirmek
Bilinçsiz Önyargı
Çatışma Yönetimi Becerileri
Çeviklik - Agility
Davranışsal Karar Süreçleri ve İkna Sanatı
Değişimi İçselleştirmek
Doğru ve Etkili Konuşma Becerileri
Duygusal Dayanıklılık - Resilience
Duygusal Zeka
Eğitimcinin Eğitimi
Eğitimde Yaratıcılık ve Oyun Tasarımı
Eleştirel (Akılcı) Düşünme
Etkileme ve İkna Sanatı
Etkili Hitabet ve Sunum Becerileri
Fasilitasyon Becerileri
Finansçı Olmayanlar için Finans
Geri Bildirim Teknikleri
Hedefe Yönelik Zihin Haritalama
Hikayeleştirme (Storytelling)
İç Eğitimci Yetiştirme Sertifikasyon Programı
İnovasyon Kültürü Yaratmak
İş Zekası (Hızlı Okuma, Hafıza Teknikleri)
Kendini Tanıma ve Öz Motivasyon
Kurumsal Oryantasyon Programları
Kurumsallaş - MA
Meraklı ve Yenilikçi Olma
Mindfulness – Bilinçli Farkındalık
Networking / İş Hayatında Yeni Ağ / Network Kurmak
Nöropazarlama ve Tüketici Nörobilimi
Pozitif Düşünme Teknikleri ve Olumlu Tutum
Problem Çözme ve Karar Verme Becerileri
Proje Yönetimi Becerileri
Risk Yönetimi
Seni Anlıyorum - Empati
Sosyal Sorumluluk Projesi
Sözleşme Yönetimi
Stres Yönetimi
Sunuş Teknikleri
Tasarım Odaklı Düşünme - Design Thinking
Temel Dış Ticaret
Transaksiyonel Analiz ile İletişimin Gücü (TAİ)
Yaratıcılık / Yaratıcı Düşünme
Yurt içi ve Yurt Dışı Teminat Mektupları
Zaman Yönetimi / Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi / Verimlilik Yönetimi
Eğitim Öncesi Eğitim Sırasında Eğitim Sonrası

Eğitim içeriklerini ihtiyaç ve beklentilere göre oluşturduktan sonra saha çalışması, ön test, ödev, anket, okuma parçası ya da video paylaşarak katılımcımızla ilk teması sağlamış oluruz. 

Eğitim için en uygun yöntem (on-line ya da yüz yüze) belirlendikten sonra sunum ve uygulamalar eğitim şekline göre dizayn edilir. Vaka çalışmaları, role-play'ler, uygulamalar, çalıştaylar gibi interaktiviteyi sağlayacak her türlü araç eğitim konusuna uygun olarak şekillendirilir. 

Eğitimin davranışa dönüşmesi için gerekli devam araçlarından yararlanılır. Eğitim içeriğine uygun olarak Learnardo, Micro Learnings, E-Learnings, Podcasts ve Lutherone destekli devam projelerinin yanında son test, anket, okuma parçası gibi kaynaklarla katılımcıların eğitim sonrası gelişimi sürdürmeleri sağlanır. 

PDR Group Kataloğu

Videoyu oynat
Yetkinlik ve Performans Gelişimi Kataloğu