Rana Durbakayım Aylanç

PDR Group Danışmanı

Rana Durbakayım Aylanç 1995 Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Kurumsal Bankacılıkta Management Trainee olarak başlayan 26 yıllık iş hayatımın 19 yılı bankacılık şapkası altında 18 yılı yönetici sıfatıyla kurumsal satış, finans, bütçeleme, CRM, pazarlama, satış ekiplerinin ve faaliyetlerinin yönetilmesi görevleriyle gerçekleşmiştir. Edindiği tecrübe ve bilgi birikimini son 11 yılda mentorluk ve koçluk, son 7 yılda ise eğitmen kimliği altında kitlelere aktarmaktadır.

Kurumsal dünyada, yerel ve çok uluslu firmalardaki çalışmalarını ve PDR Int bünyesindeki performans gelişim eğitimlerindeki tecrübesini son 7 yılda Yönetim ve Liderlik kısmında; Duygusal Zekalı Liderlik, Organizasyonel ve Sürdürülebilir Çeviklik, Kültürlerarası İletişim ile Koçluk- Mentorluk Eğitimlerine odaklamıştır. Verdiği başlıca eğitimler arasında bunlara ilave olarak Etkin performans Yönetimi becerileri ve Geri Bildirim , Koçvari Liderlik, Problem Çözme ve Karar Verme eğitimleri bulunmakta olup, ağırlıklı olarak şirketlere Takım- Grup koçluğu, Çevik Organizasyon Kültürü adına Sistemik Koçluk yapmaktadır. Yönetici ve kariyer koçluğu alanındaki deneyimine, 2014 yılında aldığı Kahkaha Yogası Liderliği ile 2021 yılında yurtdışında aldığı Happiness Coach unvanlarını katmış,halen devam ettiği Happiness at Workplace eğitimleri ile şirketlerde iyi olma haline hizmet etmeyi misyon edinmiştir.

Şirketlerdeçalışan memnuniyeti ve aidiyeti adına Çeviklik, Koçluk ve Wellbeing kavramlarının günümüzdeki önemine ve gelecekteki sinerjisine kuvvetle inanmaktadır.

Son 7 yıldır ICF Türkiye bünyesinde ve ICF’in farklı ülkelerindeki çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde koçluk ve mentorluk yapan eğitmenin TED,ÇYDD,GDN,Anadolu Güneşi,Soroptimistler Derneği,Tomurcuk vakfı,TEGEV, TÜRGÖK, Hayat Sende gibi kurumlar için gönüllü koçluk çalışmaları mevcuttur.

Halen ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu ) Türkiye’de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Profesyonel Koçluk mesleğine yapılacak katkının önemine inanan bir insan olarak PDRICMA fakülte liderliği ile Koçluğun Kurumsal hayattaki majör performans etkisinin gücüne destek olmaktadır. Ruh, zihin ve beden bütünlüğünün, kendini gerçekleştirme ve gerçek kişisel performansa giden yol olduğuna, geleceğin Takım Çalışması ve “BİZ”kavramı çerçevesinde şekilleneceğine inanmaktadır.

1136 saat koçluk deneyimi olan Aylanç, bu güne kadar yaklaşık 11.300 katılımcı ile buluşmuş ve yaklaşık 6900 saat eğitim vermiştir.

Kendini ve haddini bilmeyi hayat felsefesi ve düsturu olarak takip eden Aylanç’ın başlıca değerleri arasında paylaşmak, değer yaratmak, yaratıcılık, farkındalık, sürekli öğrenme ve uyum yer almaktadır.